نسخه آزمایشی

Experimential Version

پروژه ها

آماده سازی پلتفرم کار داوطلبی

آماده سازی پلتفرم کار داوطلبی

شروع: 1398/04/31 - 08:00
پایان: 1399/04/31 - 08:00
مکان: تهران - تهران

فرصت های کارداوطلبی

مسلط به زبان برنامه نویسی سمت کاربر Html & Css

جهت بهبود رابط کاربری پلتفرم به افراد مسلط به زبان HTML و CSS نیاز داریم

توسط:ایران والنتیر

مهارتهای مورد نیاز:

HTML

CSS

مکان:تهران - تهران

مسلط به بانک اطلاعاتی SQL Server

جهت بهبود فرایند نیاز به افراد مسلط به بانک اطلاعات Sql server داریم

توسط:ایران والنتیر

مهارتهای مورد نیاز:

بانک اطلاعاتی SQL Server

مکان:تهران - تهران

متخصص برنامه نویس سمت سرور به زبان C#

جهت توسعه سایت نیاز به یک نفر متخصص برنامه نویس مسلط به زبان C# هستیم.

توسط:ایران والنتیر

مهارتهای مورد نیاز:

برنامه نویس C

برنامه نویس C Sharp

مکان:تهران - تهران