حوزه های فعالیت

فرصت های شغلی داوطلبی

متخصص برنامه نویس سمت سرور به زبان C#

توسط:ایران والنتیر

جهت توسعه سایت نیاز به یک نفر متخصص برنامه نویس مسلط به زبان C# هستیم.

حوزه های فعالیت:

استارت آپ

تکنولوژی و کامپیوتر


مهارتهای مورد نیاز:

برنامه نویس C

برنامه نویس C Sharp

مسلط به بانک اطلاعاتی SQL Server

توسط:ایران والنتیر

جهت بهبود فرایند نیاز به افراد مسلط به بانک اطلاعات Sql server داریم

حوزه های فعالیت:

استارت آپ

تکنولوژی و کامپیوتر


مهارتهای مورد نیاز:

بانک اطلاعاتی SQL Server

مسلط به زبان برنامه نویسی سمت کاربر Html & Css

توسط:ایران والنتیر

جهت بهبود رابط کاربری پلتفرم به افراد مسلط به زبان HTML و CSS نیاز داریم

حوزه های فعالیت:

استارت آپ

تکنولوژی و کامپیوتر


مهارتهای مورد نیاز:

HTML

CSS